Sås till hummer naturell recept

Matrelaterad historia - blandat

Matrelaterad historia - blandat

På så sätt försämras dricksvattet om det flyter genom torfjord eller slammig mark eller om i folkrika städer det smutsiga vattnet från gatorna nedtränger i brunnarna, vidare om rent källvatten genomflyter sumpig mark, om skadliga ämnen tillkomma från kloaker, afträdesgropar och gödselhögar, om organiska ämnen tillföras vattnet från industriella anläggningar, såsom färgerier, garfverier, oljekvarnar etc
Gratinerad hummer

Gratinerad hummer

Hacka köttet i bitar och lägg i när såsen kokat klart. Den är så god i sig så vi är lite fega med att tillaga den